LISTA DE DIRECTORES-AS QUE PASAN A FASE DE ENTREVISTA